Les Vinyes

Hem triat el Mas Vernet perquè aquí hem vist totes les peculiaritats i les potencialitats de la Terra Alta. Estem en una zona prelitoral on el clima mediterrani troba el continental de l’interior d’Espanya: les excursions tèrmiques entre dia i nit afavoreixen una excel·lent maduració; les precipitacions escasses i els vents dominants de Garbí i Cerç permeten una viticultura totalment respectuosa del medi ambient; els sòls de “Panal” (conformacions al·luvionals argilo‐llimoses d’origen quaternària) rics en calcari i guix són la llar de vinyes que treballen en condicions tant extremes com fascinants.

La viticultura respecta els equilibris del ecosistema vinya amb una atenta gestió de la coberta vegetal (cover crops) que donen vida al sòl, amb marcs de plantació reduïts, amb un control de l’equilibri vegeto-productiu de cada planta, amb una gestió fitosanitària integrada.